Alsidig smedeafdeling
Beskrivelse: Såvel små og alsidige opgaver, som opbygning af hele vogne udføres. - også kunstsmedning i esse.